Assistants/Technical Staff

Research Assistants

Division of Mechanics

Research Assistant Mesut KÜÇÜK

Division of Materials

Research Assistant Alperen BULUT

Volunteer Student Assistants

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ ASİSTANLARIN YETKİ VE GÖREVLERİ


  1. Güvenlik kurallarının ihlal edilmesi durumunda, Temizlik kurallarının ihlal edilmesi durumunda, Laboratuvar ekipmanlarında arıza meydana gelmesi durumunda, ve diğer konularda günlük kontrol listesini doldurmak ve iletmek.
  2. Laboratuvara girişlerde baretsiz hiçbir öğrenciyi içeriye almamak. Aksi durumlarda günlük kontrol listesinin doldurularak ilgili kişi ve kişilerin bildirilmesi.
  3. Çalışmalar sonunda temizlik kurallarının hatırlatılması ve aksi durumlarda kişi ve kişilerin bildirilmesi.
  4. İzin formu olmayan öğrenci yada öğrencilerin girişine izin vermemek. 
  5. Acil iletişim formlarını dosyalamak.
  6. Günlük ziyaret defterinin doldurulması.


DAILY CHECK LIST

Technical Staff